Miriam online

Welk nieuws in Súdwest Fryslân?

Custom solutions for your entire sales team Let us show you how our accurate B2B company and contact data can help you reach the right decision makers and close more deals.

Contact sales. How did you hear about us? First Name. Last Name. Work email address. Phone number. How can we help? Na de aanleg van een weg in en die parallel aan de vaart ontwikkelde het zich anders dan Opperhuizen zich niet tot een echt wegdorp. De dorpskern bleef op de vaart gericht. In het zuiden van het dorpsgebied, ten zuiden van de Oosterburgsloot gelegen lag de buurtschap Het Zuideinde, later Zuidend en deze ontwikkelde zich wel in een lint na de aanleg van de weg.

De echte verdichting en groei van het dorp kwam er na de Tweede Wereldoorlog. Het vergroeide dan ook helemaal met Oppenhuizen.

Zuidend werd door de aanleg van het Prinses Margrietkanaal tweeën gesplitst, in klein en groot Zuidend. Het verdween daarna langzaam als een eigen buurtschap en wordt later alleen nog als veldnaam gebruikt. Gaandeweg ontwikkelde Uitwellingerga zich als een watersportplaats.

In werd de plaats vermeld Wolprandeskerke , in als Folprantsche kerke alias Westerwallingerga , in als Folpundagha, in als Wtwallinghergae , in als Wtwallingergae , in als Twallingergae en in als Twellinggae.

De oorspronkelijk plaatsnaam, Wolprandeskerke, duidt erop dat de plaats was gelegen bij een eigen kerk van de persoon Wolprand of Wolfbrand. De latere verschuiving wijst erop dat het een dorp ga was dat buitenwaarts gelegen was, van of bewoond door het geslacht Wallinge.

Tot behoorde Uitwellingerga tot de voormalige gemeente Wymbritseradeel. De huidige kerk van het dorp is de Hermeskerk en deze dateert uit De LEI-code van uw bedrijf is verlopen! We verzoeken om het grootste deel van de noodzakelijke gegevens bij het Handelsregister, en het duurt slechts enkele minuten om de code te vernieuwen. Bij het verlengen van de geldigheid versturen we ook bijgewerkte gegevens naar het register.

Hier kunt u meer lezen over vernieuwing en wijziging van gegevens voor LEI-codes.

List of minerals for each chemical element

Vanaf 3 januari zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die verder wensen te handelen in effecten. Het dorp is in de loop van de middeleeuwen al gaan groeien buiten de terp.

Maar de grootste groei maakte op het eind 18e eeuw en begin 19e eeuw en daarna ook nog in de twintigste eeuw. In werd de plaats voor zover bekend is voor het eerst vermeld, als Witmarsum , in werd het vermeld als Witmerzim , in als Withmarsum , in als Witmerssum en in als Witmaersum.

Het dorp heeft meerdere state gekend, zoals de Aylva State. Tot was Witmarsum de hoofdplaats van de voormalige gemeente Wonseradeel.

Het dorp is bekend als de geboorteplaats van de priester en leidinggevende anabaptistische reformator kerkhervormer Menno Simons.

Súdwest-Fryslân, Friesland, Netherlands

Vanaf zijn geboorte woonde hij er in de buurtschap Het Vliet. Zijn woonhuis deed ook dienst als een preekhuis. In werd hij vicaris in Pingjum en in kreeg hij een eigen parochie in Witmarsum. Hij is de enige hervormer van Nederlandse bodem die een geloofsgemeenschap naliet die over de hele wereld is verspreid.

Regelmatig bezoeken Doopsgezinden of Mennonieten uit alle windhoeken Witmarsum en Pingjum.